Vi utbildar unga i lagar och regler på nätet

Nätaktivisterna har spridit kunskap om källkritik, antirasism och yttrandefrihet till över 4 500 ungdomar.

Genom interaktiva övningar och workshops lär vi unga att känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Är du intresserad av att boka vår utbildning? Läs mer och boka våra utbildningar genom Ung Media Sverige.

Bakgrund

Nätaktivisterna startades som ett treårigt projekt av Föreningen Norden, Ungdom mot Rasism och Ung Media Sverige, och finansierades av Allmänna Arvsfonden 2013-2016.

Under de tre projektåren erbjöds utbildningarna helt kostnadsfritt för gymnasieelever. Utbildningen är framtagen för just gymnasieelever, men går även att anpassa för andra målgrupper.

Från och med 1 januari 2017 har Ung Media Sverige tagit över och börjat ta betalt för utbildningarna till ett självkostnadspris. Pengarna går till att två av våra utbildare kommer till er och håller en utbildning under ungefär 2,5 timmar. De får eventuella resor betalda och ett arvode för uppdraget.

Vår bok ”Ta nätet på allvar”

Nätaktivisternas egna erfarenheter och tips finns även samlade i boken ”Ta nätet på allvar”, som du just nu kan beställa av Ung Media Sverige. Den riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet.

Du kan också beställa din egen läshandledning som utgår från boken ”Ta nätet på allvar” och ger dig möjligheten att arbeta vidare med materialet på egen hand. I boken ingår bland annat övningar som används under Nätaktivisternas utbildningar.

Du kan lyssna på ”Ta nätet på allvar” som ljudbok gratis här: